• https://www.facebook.com/tiretaclisesi

REHBERLİK SERVİSİRehberlik; bireyin kendisini tanıması, anlaması, kabul etmesidir. Gizli güçlerini fark edip geliştirebilmesidir. Çevresini tanımasıdır. Karşılaştığı sorunları çözebilmesidir. İsabetli seçimler yapabilmesidir ve nihai anlamda kendini gerçekleştirebilmesi için uzman kişilerce yapılan sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. 

Yukarıda kastedilen "Birey", herkestir.
                                 "Gizli Güç" ise, potansiyeldir.


Bir başka değişle Rehberlik, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması, özelliklerinin farkında olması, çevresindeki fırsat ve olanakları değerlendirmesi, potansiyellerini geliştirebilmesi, kendi için gerçekçi ve doğru kararlar alabilmesi karşılaştığı engel ve soruanklarla baş edebilmesine yardımcı olmaktır.

Rehberlik ve danışma hizmetleri uzun bir süreçte tamamlanan, bireye yardımı esas alarak kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan profesyonel bir hizmettir.

REHBERLİK BİREYİN PROBLEMİNİ ÇÖZMEZ

Rehberlik, öğrencinin problemini çözmez. Problem çözme becersini geliştirmeye çalışır ve alternatif çözüm yolları bulmasına yardımcı olıur.

BİREYİN YERİNE KARAR VERMEZ

Rehberlik, öğrencinin yerine karar vermek değildir. Öğrencinin kendi ilgi, yetenek, ve kişilik özelliklerinin farkına varmasını sağlayarak doğru karar vermesine yardım etme sürecidir.

REHBERLİK HİZMETLERİNİN AMAÇLARI

  • Öğrencilerimizin kendilerini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleriyle tanımasına yardımcı olmak
  • Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar vermesine katkı sağlamak
  • Ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardımcı olmak
  • Öğrencilerimizin boş zamanlarını en uygun biçimde kullanabilmeleri için gerekli yönlendirmelerde bulunmak
  • Sınıf rehber öğretmenlerine yardım etmek
  • Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri ile ilgili kişilik özellekleri ve bilgi seviyeleri hakkında bilgi toplamak amacı ile test, envanter ve anket gibi psikolojik ölçme araçları uygulamak, sonuçlarını toplu dosyalara işlemek ve özel şahsi bilgileri gizli tutmak
  • Öğrencilere bireysel ders çalışma programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak
  • Öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla okulun ve okulda bulunan olanakların öğrencilere oryantasyon programlarıyla tanıtmak
  • Okulda iş ve meslekleri tanıtıcı programlar hazırlamak, üniversitelere tanıtıcı geziler düzenlemek

Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret48244